Informace pro studující

Akademický rok 2020 / 2021 - Přehled předmětů a termínů v 

Letním semestru

KS_1_roc_LS_20_21

KS_2_roc_LS_20_21

Zimním semestru

ks_1_rocnik_zs_20_21 

ks_2_rocnik_zs_20_21

Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia


Tato aplikace zobrazuje studijní plán, tedy přehled všech předmětů pro vybrané studium.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Navazující magisterské CŽV
Program:
I 99 99 I-VSRRSTNP Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Sez. Ústí - Tábor
Forma:
jiná
Délka studia:
1 rok

 

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.
 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EEEU4E
zkouška
5
zkouška 5
ETES8E Informační systémy ve veřejné správě a regionech - VSRRSUTNP1 zkouška
5
EREH5E zkouška
5
zkouška
5
zápočet
0
zkouška
5
 
2. semestr LS 2020/2021 - PEF
Kód Název předmětu
Ukončení
Kredity
Skupina předmětů povinných
EXE01Z zápočet 5
ENEK9E zkouška 5
Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRSUTNP2 zkouška
5
EUET4E Regionální a municipální finance - VSRRSUTN2 zkouška
5
EREH9E Řízení lidských zdrojů v regionech - VSRRSUTN2v zkouška
5
EPEB7E zkouška 5

 

Nový dokument

 1. Termíny ZS-2019-2020
 2. sezimovo-usti-tabor-czv20

Akademický rok 2019 / 2020

 • Přehled přednášek - 1. ročník Letní semestr - informace naleznete v souboru -  KS_1_roc_LS_19_20
 • Přehled přednášek - 2. ročník Letní semestr - informace naleznete v souboru - KS_2_roc_LS_19_20
 • Přehled přednášek - 1. ročník Zimní semestr - informace naleznete v souboruks_1_rocnik_zs_19_20
 • Přehled přednášek - 2. ročník Zimní semestr - informace naleznete v souboru ks_2_rocnik_zs_19_20
 • Informace k přestupu na řádné studium

  Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

  Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.

Informace - Poplatky za studium CŽV v konzultačních střediscích

Dokumenty ke stažení:

Diplomová práce:

 

Státní závěrečná zkouška

 

Starší okruhy ke SZZ zkouškám

 

Žádosti:

 

Pokyny děkana:

 

Starší: