Informace pro studující

Informace pro studenty:

Akademický rok 2017 / 2018

  • Informace k přestupu na řádné studium

    Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).

    Nové podmínky pro přestup na řádné studium se týkají i posluchačů, kteří neuspěli u rozdílových postupových zkoušek v dřívějších letech.

Informace - Poplatky za studium CŽV v konzultačních střediscích

Dokumenty ke stažení:

Informace pro studenty CŽV - Ing 18 

Diplomová práce:

 

Státní závěrečná zkouška

 

Starší okruhy ke SZZ zkouškám

 

Žádosti:

 

Pokyny děkana:

 

Starší: