Home

Slider

Světlo do

vztahu dcery

a otce

Milé dospělé dcery,
jmenuji se Petr Zapletal a rád budu alespoň na chvíli průvodcem na nelehké
cestě k vašemu přirozenému pohledu na svého otce a 􀆡 m i na další životní partnery.
Jsem zralý muž i otec, nositel esence, která nebyla mnohým dcerám v dětství
dopřána a ty ji pak hledají tam, kde se nacházet nemůže - u svých přátel, milenců i
manželů.
Rád vás podpořím na cestě objevování mnohdy skrytých důsledků vztahu se
svým nejbližším mužem, které vás provází po celý život. Téma vztahu dcery a otce ke
mně přišlo na jaře minulého roku jako nová součást mé cesty.

více viz MŮJ „TRAUMATICKÝ“ ŽIVOTOPIS

Jmenuji se Petr Zapletal a rád budu alespoň na chvíli vaším průvodcem na nelehké cestě k pravdivému pohledu na vztah s vaším otcem a tím i na další životní partnery. Nabízím podporu na vaší cestě – vnášením světla do vztahu dcery a otce, kterou prostřednictvím individuálních setkání, i setkání v malých skupinách žen/dospělých dcer, naplňuji svou Cestu.

Vycházím z vlastních traumatických prožitků ve spojení s mou lidskou zralostí a otcovskou zkušeností. Ve stávajícím stavu vnímám všechny své negativní zkušenosti z dětství jako dar vědomé zkušenosti, díky které mám možnost pomáhat a podporovat jiné zraněné duše. Nejsem terapeut a nemám terapeutické nástroje k řešení psychických problémů.

Podstatou mé podpory je prostřednictvím své traumatické zkušenosti a daru intuice/vhledu přinést jasnost do procesů, které v ženách po zranění otcem probíhají. Pochopení vlastního příběhu a jeho důsledků ve vytvořených programech vztahování se k mužům i vaší aktuální životní situace a směrování v osobním rozvoji.

Kolik naplněných a nenaplněných přání, přijetí či nepřijetí, radosti, bolesti i zranění na celý život přináší hluboká vazba mezi dcerou a otcem. V každém případě přináší mentální program vymezování se k mužům. Program, o kterém mnoho žen neví, snad alespoň tuší. Program skrytý v nevědomí, který výrazně ovlivňuje výběr životních partnerů.

Mnoho žen nese ze vztahu s otcem hluboká zranění, která se projevují nízkým sebevědomím, životní nejistotou, problémy v sexualitě…

Dovolte si tedy otevřít tyto skryté síly, vynést je na světlo a zdravě nahlédnout do procesů, které často negativně ovlivňují váš život. Můžete získat novou možnost hledání cesty ke smíření se svým otcem, odpuštění jemu a hlavně sama sobě.

SE MNOU
Nabízím vám dvě možnosti setkání s vaším otcem a jeho esencí:
První možností je individuální setkání, kde v průběhu 90 až 120 minut projdeme váš příběh. Pomohu vám objevit skrytou historii i dynamiku vztahu s otcem. Také se dostaneme k prozkoumání důsledků v dětství vytvořených programů na vaše vztahy s partnery. Zde můžete najít příčiny, proč byl otec takový, jaký byl, pokusíme se hledat jeho přínosy i handicapy pro váš život.
Jiným typem je setkání v malém kruhu šesti dospělých dcer/žen. Otevřete
zde silné téma vztahu s otcem prostřednictvím sdílení svých příběhů, nahlédnete do skrytých mentálních vzorců. Probereme související témata vlastních stínů,  oidipovského období i vnitřního dítěte. Nakonec prožijete konstelaci, ve které se mým prostřednictvím setkáte se svým otcem - v emoci a snad i oboustranném přijetí.

viz SPOLEČNĚ - TERMÍNY AKCÍ

S podporou mé intuice a zkušenosti se mnou můžete zahájit svou cestu ze
starých programů do svobodnějšího a vědomějšího přístupu k mužským protějškům.
Dovolte si tedy otevřít tyto skryté síly, vynést je na světlo a zdravě nahlédnout
do procesů, které často negativně ovlivňují váš život. Máte novou možnost hledání cesty ke smíření se svým otcem, odpuštění jemu i sobě.

viz CENÍK

BLOG
Kkaůkjsofi kj kjalskjdfo lkajsja
kljfl kajsdfl kjaklsdjfaůisodufaisjfl asjkdkl akljfalkjsdljasůlkfnnasůlekjklaslkjdfl kasj􀅅 l
jdlk􀅂 askljfdlkajsdfl naslnclks􀅅 maskdljfl kjafalkesfnlkneůlkfl keajfalkse􀅅 llksaj...
Kkaůkjsofi kj kjalskjdfo lkajsja
kljfl kajsdfl kjaklsdjfaůisodufaisjfl asjkdkl􀅂 akljfalkjsd􀅅 ljasůlkfnnasůlekjkl􀅂 aslkjdfl kasj􀅅 l
jdlk􀅂 askljfdlkajsdfl naslnclks􀅅 maskdljfl kjafalkesfnlkneůlkfl keajfalkse􀅅 llksaj...
Kkaůkjsofi kj kjalskjdfo lkajsja
kljfl kajsdfl kjaklsdjfaůisodufaisjfl asjkdkl􀅂 akljfalkjsd􀅅 ljasůlkfnnasůlekjkl􀅂 aslkjdfl kasj􀅅 l
jdlk􀅂 askljfdlkajsdfl naslnclks􀅅 maskdljfl kjafalkesfnlkneůlkfl keajfalkse􀅅 llksaj...

KONTAKT
Petr Zapletal, 608 889 506, info@dceraotec.cz