Centrum vzdělávání

V oblasti vzdělávání společnost TREND PARTNER s.r.o. provozuje a zajišťuje  Centrum vzděláváníSezimovo Ústí – Tábor -  Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze . Středisko se nachází na Vyšší odborné škole, Střední škole a Centru odborné přípravy Sezimovo Ústí  v jeho budovách v Sezimově Ústí a v Táboře, kde probíhá zde výuka Kurzu celoživotního vzdělávání,  bakalářského a magisterského studijního programu a také následnéfo řádného studia na veřejné vysoké škole - České zemědělské univerzitě v Praze Suchdole. Na vlastní alma mater probíhají jen opravné zkoušky, pokud jsou potřeba a na závěr Státní závěrečné zkoušky a promoce.

Sídlo společnosti:                                                Výuka probíhá na:
TREND PARTNER s.r.o.                                    VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí
Dub č. 4, Kondrac                                                Bc. - Sezimovo Ústí, Budějovická 421
258 01  Vlašim                                                     Ing. - Tábor, Angela Kančeva 2506
IČ: 273 98 641, DIČ: CZ 273 98 641                               www.copsu.cz
6ys7843 - datová schránka
     

              www.pef.czu.cz

Jednatel a majitel firmy - Ing. Bohumil Bareš

GSM: +420 605 449 489          e-mail:       bares@trendpartner.cz,